Craps

Selve Craps spillet:
Terninger bliver regnet af mange for at være det primære spil for gamblere. Terningspillet har en lang historie bag sig, ligeledes mener mange at det er et meget svært spil at lære, men sandheden heri er såmen bare, at der er en stor variation af indsatsmuligheder.

Reglerne i Craps - nedenfor vil jeg forklare de forskellige indsatsmuligheder der er i terningspillet Craps.

Reglerne i Craps:
Det første kast med terningerne i en runde kaldes “the come out roll.” Den indledende åbningsindsats i terninger, indsat umiddelbart før “the come out roll” kaldes “the pass line bet”. Et “pass line bet” vinder med det samme, hvis terningernes øjne tilsammen viser 7 eller 11, og taber hvis øjnene viser 2 (snake eyes) 3 (cross eyes) eller 12 (box cars). Hvis 4,5,6,8,9 eller 10 er summen af terningernes øjne i “the come out roll” bliver dette antal “the point” (det åbne tal). Markeringen (Som regel “ON”) viser, at det åbne tal er blevet etableret “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”.

Kasteren (banken) fortsætter nu med at kaste terningerne indtil han rammer “the point” (det åbne tal) eller 7 for at slutte spillet. Hvis kasteren rammer det åbne tal først vil et “pass line bet” vinde. Men hvis kasteren kaster og øjnene viser 7 først (Dvs. “sevens out”) vil “pass line bet” så tabe.

For at slutte en spillerunde og opløse “pass line bets” skal kasteren kaste enten det åbne tal eller tallet 7 efter “the come out rool”. Der er altid en mulighed for at et spil kan forløbe en hel aften, dette er set og forekommer, hvis kasteren hverken kaster det åbne tal eller 7. “Pass line bets” kan ikke vindes før det åbne tal er vist som antal øjne i et kast, ligeledes kan en sådan indsats heller ikke tabes før 7 er kastet. Dette er fordi ikke færdigspillede “pass line bets” ikke må fjernes fra spillebordet. Spilleren må vente på at det åbne tal rammes eller tallet 7 rammes for at få bestemt spillets udfald.

Pass Line bets:
Et “pass line bet” placeres i feltet ved navn “PASS LINE” på terningbordet før “the come out roll” (Dvs. det første kast med terningerne i et nyt spil). En indsats på “pass line” feltet vindes, hvis “the come out roll” er 7 eller 11, og taber hvis kastet lander på 2. 3 eller 12. Hvis terningernes øjne viser 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil dette tal blive “the point” (det åbne tal). For at vinde et “pass line bet”, skal kasteren (banken) kaste det åbne tal før han kaster og rammer summen 7. Hvis kasteren kaster 7 før han kaster det åbne tal, vil dit “pass line bet” tabe. Når man vinder på et “pass line bet” betales der som regel lige penge (1 til 1). Så snart det åbne tal er etableret, kan man ikke fjerne eller reducere et “pass line bet”. De kan kun tilbageføres efter efter der er kastet det åbne tal eller tallet 7.

Ikke “pass line bets”:
Et “ikke pass line bet” (don’t pass line bet), er det modsatte af et “pass line bet” og det skal placeres på terningbordet i feltet “Don’t Pass Bar” før “the come out roll”. Hvis kasteren kaster 2 eller 3 i første kast (“the come out roll”) vil en “ikke pass line bet” vinde. Men hvis det første kast er 7 eller 11, vil “ikke pass line bet” så tabe. Hvis “the come out roll” er 12 vil et “ikke pass line bet” resultere i en lige (push) og indsatsen tilbageføres til spilleren. Hvis “the come out roll” er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil denne sum blive det åbne tal. Så snart det åbne tal er etableret, vil “ikke pass line bets” vinde, hvis kasteren kaster en 7’er før han kaster summen af det åbne tal. Hvis kasteren kaster det åbne tal før han kaster 7 vil “ikke pass line bets” så tabe. Udbetalingen på et “ikke pass line bet” er som regel lige (1 til 1). Modsat til “pass line bets” kan “ikke pass line bets” fjernes og reduceres.

Come Bets:
Et “come bet” er placeret i “COME” feltet på terningbordet før et hvilket som helst kast med terningerne, når det åbne tal er blevet etableret under “the come out roll”. Reglerne for “come” indsatser er essentielt de samme som for “pass line bets”. “Come bets” vinder hvis summen af kasterens næste kast er 7 eller 11 og taber hvis summen er 2, 3 eller 12. Hvis kasteren kaster 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil dette tal blive til det åbne tal og dealeren vil flytte “the come bet” fra “COME” feltet på terningbordet til feltet der svarer til det åbne tal: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”. Hvis nu kasteren kaster det åbne tal “the come point” igen før han kaster 7, vil “the come bet” udbetale lige penge. “The come bet” vil blive stående indtil “the come point” (åbne tal) eller tallet 7 er kastet. Ligesom ved “the pass line bet” må “come bets” ikke fjernes eller reduceres. Disse kan kun tilbageføres, hvis der kastes det åbne tal eller tallet 7.

Don't Come Bets:
Et "don't come bet" er i realiteten det modsatte af et "come bet". Dette "bet" placeres efter "the come out roll" i feltet "Don't Come Bar" på spillebordet. "Don't come bets" vinder, når kasteren kaster enten 2 eller 3, og taber hvis der kastes 7 eller 11. Hvis der kastes 12 vil dette "bet" blive returneret til spilleren i en såkaldt "Push". Hvis summen af kastet er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil det kastede tal blive etableret som "the come point". Dealeren vil flytte "the don't come bet" fra "the don't come bar", til en "uppermost bar" over feltet, der viser de forskellige "come points": 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10. Efter "the come point" er blevet etableret vinder "don't come bets" som regel lige penge hvis der kastes 7, og taber hvis "the come point" kastes. "Don't come bets" vil være spilbare, indtil der bliver kastet enten "the come point" tallet eller en 7'er. Uendte "don't come bets" er mulig at fjerne.

Pass Line Odds Bets:
Når et "pass line odds bet" vinder udbetales der normalt efter følgende odds: 2 til en ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8. Modsat det ordinære "pass line bet" er det muligt at fjerne uendte "pass line odds bet".

Don't Pass Line Odds Bets:
Når et " don't pass line odds bet" vinder udbetales der normalt efter følgende odds: 1 til 2 ved et kast på 4 eller 10. 2 til 3 ved et kast på 5 eller 9 og 5 til 6 ved et kast på 6 eller 8. Det er muligt at fjerne et uendt "don't pass line odds bet".

Come Odds Bets:
Efter "the come point" er blevet etableret, placeres et "come odds bet" under dit "come bet" i feltet der viser de forskellige "comp point": "4, 5, SIX, 8, NINE eller 10". Når et "come odds bet" vinder udbetales som regel følgende odds: 2 til 1 ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8. Modsat det ordinære "come bet" er det muligt at fjerne et uendt "come odds bet". I terningspillet er "come odds bets" inaktive under forkerte "come out rolls".

Field bets:
Et "field bet" er en indsats på, at det næste kast med terningerne vil blive enten 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Indsatsen placeres i feltet "FIELD" på terningbordet inden det første kast påbegyndes. Hvis kastet bliver 3, 4, 9, 10 eller 11 vinder et "field bet" lige penge. Hvis der kastes 2 eller 12 vinder et "field bet" 2 til 1. Hvis der kastes 5, 6, 7 eller 8, vil et "field bet" tabe.

Big 6 and Big 8 bets:
Et "big 6 bet" er en indsats på, at summen 6 vil blive kastet før 7. Ligesom et "big 8 bet" er en indsats på, at summen 8 vil blive kastet før en 7'er. Et "big 6 bet" eller et "big 8 bet" placeres i enten "6" eller "8" feltet på terningbordet.

Place Bets:
Der findes to typer af "place bets" et "place win bet" og et "place lose bet": Et "place win bet" er en indsats på at enten 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil blive kastet før en 7'er. Et "place lose bet" er en indsats på, at der vil blive kastet en 7'er før 4, 5, 6, 8, 9 eller 10.

Buy Bets:
Et "bye bet" er en indsats på, at enten 4, 6, 8, 9 eller 10 vil blive kastet før en 7'er. Indsatsen "buy bet" vil blive dækket af et "BUY" mærke for at tydeliggøre det fra et "come bet". I terningspillet er "buy bets" inaktive under forkerte "come out rolls".

Lay Bets:
Et "lay bet" er i realiteten det modsatte af et "buy bet". Et "lay bet" er en indsats på, at der vil blive kastet en 7'er før 4, 6, 8, 9 eller 10. "Lay bets" er aktive samtidig med at "come out roll" kastes. Uendte "lay bets" er som regel mulig at fjerne.

Any 7 Bets:
Et "any 7 bet" er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver en 7'er. Denne indsats kan anvendes ved alle første kast. Indsatsen placeres i "Seven" feltet og hvis en 7'er kommer ud, vinder du normalt 4 gange din indsats.

Any 11 Bets:
Et "any 11 bet" er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver 11. Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres på terningbordet, hvor der ses to terninger, der viser 11. Hvis 11 kommer ud, vinder du normalt 15 gange din indsats.

Any Craps Bets:
Et "any craps bet" er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver enten 2, 3 eller 12. Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres i feltet "Any craps" på terningbordet. Hvis 2, 3 eller 12 kommer ud, vinder du normalt 7 gange din indsats.

Horn Bets:
Et "horn bet" er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver enten 2, 3, 11 eller 12. Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres i feltet på terningbordet, der viser terningerne med øjne af enten 2, 3, 11 eller 12. Når et "horn bet" vinder, udbetales der normalt 15 til 1 på tallene 3 og 11, samt 30 til 1 på tallene 2 og 12.

Hardway Bets:
Et "hardway bet" er en indsats på, at der vil blive kastet enten 4, 6, 8 eller 10 med to ens terninger dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5) før der kastes en 7'er. Denne indsats placeres i det felt på terningbordet, der viser to terninger med tilsvarende øjne. At kaste en sum med to ens terninger kaldes, at kaste på den hårde måde "the hard way". F.eks. kaldes et kast på 4+4 en "hard 8", hvorimod et kast der viser 5+3 eller 6+2 kaldes en "easy 8". Når et "hard bet" vinder, udbetales der normalt 7 til 1 på tallene 4 og 10, samt 9 til 1 på tallene 6 og 8. Det er muligt at fjerne uendte "hardway bets".

Inter Casino

Arkiv